Použité palety EUR


Použité europalety - světlé "A"


Tato paleta se téměř neliší od palety nové. 

Palety tohoto typu jsou světlé a jsou na špalcích delší strany opatřeny stejnými registračními znaky jako palety nové - znak garanta a poskytovatele licence, číslo uživatele licence (výrobce) a znak EUR v oválném rámečku.

Pokud je tato paleta opravená, mohou se čísla výrobce na opačných stranách palety lišit, stejně jako znak garanta (ČD,DB,MAV,EPAL) může být na odlišný na obou stranách.

Použitá světlá europaleta je čistá, bez vlhkých plísní. Všechny špalky jsou ostrohranné, nevyštípané a svlaky nejsou poškozené. Rohy palety jsou stejně jako u nové europalety ztupené ořezem.


Použité europalety - tmavé "B "

Použité tmavé palety jsou na špalcích delší strany opatřeny registračními znaky garanta a poskytovatele licence, číslem držitele této licence a znakem EUR v oválném rámečku. A to vždy na obou stranách.

Paleta má tmavší - většinou šedou nebo tmavě hnědou - barvu.

 Některé špalky ale mohou být zcela světlé, stejně jako desky palety. Jde o následek opravy, který ale neovlivňuje celkovou funkčnost palety a rozhodně jí neubírá na kvalitě.

Paleta je čistá, bez vlhkých plísní. Špalky jsou ostrouhané, nevyštípané, svlaky nepoškozené. Rohy palety jsou ztupené ořezem.