Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost



Technologie pro PPS Holding s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016193

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu:

Předmětem projektu je rozšíření technologického vybavení naší firmy o jednohřídelový drtič (1 ks). Tento bude využit pro zpracování obalového materiálu, který bude z důvodů ekonomického i ekologického hlediska zpracován na dřevěnou drť, která bude dále využita.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost