Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostTechnologie pro PPS Holding s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016193

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu:

Předmětem projektu je rozšíření technologického vybavení naší firmy o jednohřídelový drtič (1 ks). Tento bude využit pro zpracování obalového materiálu, který bude z důvodů ekonomického i ekologického hlediska zpracován na dřevěnou drť, která bude dále využita.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Další technologie pro PPS Holding s.r.o.


Technologie pro PPS Holding s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0021027

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu:

Předmětem projektu je rozšíření technologického vybavení naší firmy o frézovací odkorňovač (1 ks). Nově nakoupený stroj umožní zefektivnění a zkvalitnění výroby, výrobu výrobků s vyššími parametry a také dojde ke zjednodušení pracovního procesu.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu :

Výměna strojního vybavení  společnosti PPS Holding s.r.o.

číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/202_370/0026614

Popis projektu

Předmětem projektu je náhrada piloštípacího automatu, který je z dnešního hlediska provozně příliš nákladný, neelokogický  a neefektivní za výrobní technologii nové generace.

Projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost